offerte aanvragen login vve 

Melding verhuren

Als u van plan bent om uw woning te verhuren aan derden meld dit schriftelijk of per email, vergezeld van een kopie van de huurovereenkomst en een getekende verklaring dat de huurder op de hoogte is van het modelreglement, splitsingsakte en het huishoudelijk reglement en deze na zal leven.